Biointensiivne põllumajandus

Biointensiivne põllumajandus on terviklik nägemus põllu-looma-inimese majandamisest kui ühtsest terviksüsteemist, kus tehes muutuse ühes lülis kandub muutus edasi ka teistesse lülidesse.

See on viljelusviis kus saavad kokku looduse poolt pakutavad võimalused ja inimese poolt oskuslikult valitud tehnoloogiad.
Täisväärtuslik toit = elav muld + terve taim + aktiivne mullaelustik.

Koostöö Wiru Vilja liikmete ja koostööparnerite vahel on liikumapanevaks jõuks, et uued tehnoloogiad jõuaksid tootmisse ja tagaksid kindluse nii tootjale kui tarbijale.


Biointensiivseid uudiseid vahendab ja rubriiki toimetab Margus Ess
margus.ess@gmail.com