Maheviljeluse rakendusuuring 2011-2014

Aastatel 2011 - 2014 Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Kuresoo OÜ ja Jaan Tooming Väljaotsa talu poolt läbiviidud Ning PRIA meetme 1.7.1 kaudu toetatud rakendusuuringu "Mahetootmise efektiivsuse tõstmise, jätkusuutlikkuse suurendamise ja maheteraviljakasvatuses Toodetud toiduvilja Kvaliteedi parandamise rakendusuurinud" seotud ettekanded

 

ETTEKANDED 2012


Varase punase Ristiku, hulgalehelise Lupiini ja inkarnaatristiku väetusäärtus haljasväetiskultuurina kasvatamisel

Liblikõielised mahekülvikordades

Talirüpsi Kvaliteet mahekatsetes

Mükodoksiinid ja hallituseened teraviljas

N-Testri Usage

Õlleodra Kvaliteet

Talirukki Kvaliteet

Suvinisu Kvaliteet

Talinisu Kvaliteet

Toidukaera Kvaliteet

Vahekultuurid ja otsekülv maheviljeluses

 

ETTEKANDED 2013


Haljasväetised

Suvinisu Saak ja Kvaliteet mahetingimustes

Talinisu kasvatamine mahetingimustes

Jõgeva SAI teraviljade mahekatsed 2005-2012

Maheoder

Mulla elustamine. Külvikord, segukülvid, vahekultuurid. Maheväetised - aktivaatorid

Mulla seisund Avinurme katsetes

Talirüpsist ja õlitudrast

Teaduse ja TOOTMISE integratsioon Avinurmes

Alternatiivsed kasvatustehnoloogiad

 

ETTEKANDED 2014


Biointensiivne maheviljelus ja Avinurme tootmiskatsete tulemused Katse tulemused 2013

Haigused ja kahjurid

Kaera katsetulemused Erinevate liblikõieliste eelviljade järel

Odra katsetulemused Erinevate liblikõieliste eelviljade järel

Talirukki katsetulemused Erinevate liblikõieliste eelviljade järel

Suvinisu katsetulemused Erinevate liblikõieliste eelviljade järel

Talinisu katsetulemused Erinevate liblikõieliste eelviljade järel

Tali- ja suvirüpsi katsetulemused Erinevate liblikõieliste eelviljade järel

Tervislikud vähemlevinud teraviljad